Politiattest

 

HVORDAN HÅNDTERER VI POLITIATTESTER i BORGEN IL                                  

Bakgrunn

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense mulighetene for slike overgrep.

Håndtering av reglene i Borgen IL

Borgen Idrettslag håndterer ordningen på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Kravet gjelder for:

 • Trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige/utviklingshemmede
 • Administrativt tillitsvalgte med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/ utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
 • Ansatte personer med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/ utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold

For gruppene i idrettslaget er det gruppeleder, eventuelt i samråd med Daglig leder, som avgjør hvem som skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder også for aktiviteter som gruppene står bak, men hvor eksterne trenere e.l. leies inn. Gruppelederne har et særlig ansvar for å følge opp dette med politiattest overfor nye medlemmer i gruppene.

Gruppelederne skal informere en av de styreoppnevnte personene (se nedenfor) om hvem som er bedt om å fremskaffe politiattest.

For styret og administrasjonen er det Daglig leder, eventuelt i samråd med Styreleder, som har ovennevnte ansvar.

Fremskaffet politiattest skal fremvises for en av følgende personer oppnevnt av Borgen IL´s styre:

Person 1: Tore Nilsen – 95984010 – borgendl@online.no  (knyttet til funksjon Daglig leder)

Person 2: Dejan Savic  - 94794511 - savic.dejan80@gmail.com utnevnt av hovedstyret i Borgen IL )

De ovennevnte personene har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Rutine for innhenting: 

 1. Gruppeleder har ansvar for å kontakte de personer som skal fremskaffe politiattest.
 2. Daglig leder bekrefter behovet for attest på eget skjema. Skjema for å bekrefte behovet skrives ut av daglig leder. Ta kontakt på borgendl@online.no eller på 95984010. 
 3. Dersom søkeren er under 18 år, finnes nærmere redegjørelse for fremgangsmåten.
 4. Det er søkeren selv som skal søke om politiattest. Dette gjøres elektronisk på nettet. Dette er en endring fra tidligere.
 5. Søkeren logger seg inn på www.politiet.no  med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides (dette er stort sett samme fremgangsmåte som ved innlogging i nettbank o.l)
 6. Velg kategori/formål «Frivillige organisasjoner» fra nedtrekksmeny.
 7. Last opp bekreftelsen du har mottatt fra idrettslaget. Denne må du da nødvendigvis ha elektronisk.
 8. Send inn søknaden.
 9. Når du mottar svar fra politiet, fremvis attesten for en av de to ovenfor nevnte personer enten fysisk eller via mail. Ingen andre i idrettslaget har krav på å se denne attesten. Attesten beholder du selv.

Daglig leder Tore Nilsen sammen med Dejan Savic har ansvar for at det føres en oversikt over hvem i idrettslaget som skal fremvise politiattest, og hvem som har fremvist attest, og når dette skjedde. Det er kun de to styreoppnevnte personer som har tilgang til denne oversikten.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Nærmere informasjon om ordningen med politiattest finnes bl.a. på hjemmesidene til Norges Idrettsforbund (www.idrett.no) – søk på politiattest.

Spørsmål ellers kan rettes til de to styreoppnevnte personene i idrettslaget.

 

Søk om politiattest her:

Politiattest for frivillige organiasjoner 

Kalender

Oktober
MTOTFLS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket