BORGEN IL HÅNDBALL

 

 

SPORTSPLAN

 

Innhold

 

 

1.Innledning

2.Målsetting for klubben

3.Organisasjon

4.Våre håndballverdier

5. Retningslinjer

6.Målsetting for aldersgruppene

7.Generelt for trenere og lagledere

8. Foreldre

 

 

1. Innledning

Sportsplanen vår er ment å være en rettledning for trenere, lagledere, spillere og ledere på de ulike alderstrinn i Borgen Håndball. Målet med sportsplanen er å få alle i Borgen Håndball til å jobbe mot de samme sportslige og sosiale verdier. Slik at vi får en felles oppfatning av det grunnleggende i håndball og jobber mot det samme målet fra de yngste lagene og oppover til de eldste. Spillerne skal hele tiden stå i fokus, etter de forskjellige ønsker om fremgang. Alle skal ha et godt tilbud, både sportslig og sosialt. Dette uavhengig av ferdigheter, alder, kjønn og ambisjoner. Det er viktig at sportsplanen revideres etter hver sesong.

2. Målsetting for klubben

Det sportslige målet for Borgen må være å ha et lag i alle alderstrinn samt å etablere et guttelag. Alle års-bestemte lag er med på samme turnering en gang i året. Det er viktig å etablere og holde på klubbfølelsen, det kan være med på å holde spillere lengre i klubben og bidra til et sterkere samhold. Det er viktig at vi er en klubb for alle som vil spille håndball i nærmiljøet og legger til rette for det så langt vi klarer. Klubben må være flink til å legge til rette både sportslig og sosialt, etter utøvernes ferdighetsnivå og behov. Alle trenere skal minimum ha Trener 1 kurs – klubben finansierer det. Rekruttering til dommere starter på 14-års laget. Alle spillerne må ta dommerveilederkurs. De som ønsker å utdanne seg videre får gjøre det. Dette er også finansiert av klubben. Sosiale mål bygges på at Borgen håndball er en breddeklubb. Alle som ønsker å spille håndball skal få mulighet til det. Gleden ved å spille håndball skal stå i fokus.

 

3. Organisasjon

 

ORG%20H%C5NDBALL.jpg

 

 

 

 

 

4. Våre håndballverdier

For håndballgruppa i Borgen er det viktig at vi viser respekt for hverandre. Alle skal inkluderes. Det gjelder spillere, trenere, lagledere, foreldre og tillitsvalgte.

R-raushet

E- empati

S- smil

P- positivitet

E- energi

K-klar

T- tålmodighet

Klubben må være flink til å tilrettelegge både sportslig og sosialt, etter utøvernes ferdighetsnivå og behov. Slik at alle kan føle mestring og utvikling.

 

5. Målsetting for aldersgruppene

 

Barnehåndball 6-11 år

Det skal være moro å spille håndball

 

Trener: Foreldre, helst med håndball eller relevant idrettserfaring.

Trening: Fortrinnsvis 1 gang pr uke. Ved 9 år øke til 2 treninger pr uke.

 • Håndball for alle

  • -  Alle barn som ønsker å spille håndball skal få mulighet – alle spillere er like mye verdt

  • -  Alle spillere skal oppleve å føle mestring

  • -  Det skal legges vekt på det sosiale, alle skal føle seg inkludert i laget sitt

 • Barnehåndball skal være trygt

  • -  Spillerne skal vite at de er velkomne, ingen holdes utenfor fellesskapet

  • -  0-tolleranse for mobbing

  • -  Alle barn trenger oppmerksomhet, alle må bli sett

  • -  Trygghet, mestring og sosialt samvær med venner er avgjørende faktorer for at barn fortsetter med idretten sin

 • Barnehåndball med fokus på lek og utvikling

6-7 år:

           -Balltilvenning gjennom lekbetonte øvelser.

8-9 år:-

 • -Bevegelsestrening og grunnleggende innføring ihåndballspillet. Lekbetonte øvelser/småspill med vekt på bruk av ball.
 • -Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet
 • -Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling
 • -Ros er viktigere enn ris
 • -Tilstrebe at alle spillere får lik spilletid i kamper

10-11 år:

 • -  Grunnleggende bevegelsestrening gjennom lekbetonte øvelser. Ballbehandling, ballek og småspill for bedring av ballteknikk, spesiel kast og mottak.

 • -  Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet

 • -  Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling

 • -  Ros er viktigere enn ris

 • -  Tilstrebe at alle spillere får lik spilletid i kamper

 • -  Vi anbefaler å se på spill/øvelser for 12-13 åringer nå, for å forberede til 12-års serien.

 • -  Trening på trekk er lurt å starte tidlig med. Øve på spill med strekspiller fra 11 år.

        Forslag til øvelser finnes på www.handball.no   

  

 • Teknikkmerke
  En måte å motivere spillere til mer individuell teknisk trening er teknikkmerkeprøver. De fokuserer på viktigheten av å trene på detaljer. 
  Det er lagt vekt på sentrale teknikker fra håndballspillet som er viktige å beherske. Disse teknikkene bør også prioriteres i håndballtreningen. Alle prøvene er laget slik at de gode teknikerne favoriseres, men ingen prøver er så vanskelige at bare et fåtall klarer dem.


  Les mer på 
  www.handball.no/regioner/region-ost/utvikling/handballtrening/teknikkmerket/

  Fair play

 • -  Vise toleranse overfor medspillere og motspillere
 • -  Opptre med respekt overfor hverandre på trening, kamp og utenfor bane
 • -  Være med å bygge opp andre med positive tilbakemeldinger

 

Fair Play handler til syvende og sist om toleranse, respekt, likeverd og menneskeverd. I barnehåndball skal det legges vekt på lek og at alle får tilnærmet lik spilletid. I 11-års serien er det rom for å forberede til 12-års serie hvor spilletid kan være mer varierende. Men det skal fortsatt tilstrebes at alle spillere får godt med spilletid og at alle skal føle seg inkludert.

 

 

Ungdomshåndball 12-16 år

Det skal være moro å spille håndball

 

 

Trener: Foreldre (helst med håndball eller relevant idrettserfaring), innhentet trener.

Treninger: Min 2 ganger i uka + kamp i sesongen.

 • Håndball for alle

  • -  Alle som ønsker å spille håndball skal få mulighet – alle spillere er like mye verdt

  • -  Alle spillere skal oppleve å føle mestring

  • -  Det skal legges vekt på det sosiale, alle skal føle seg inkludert i laget sitt

 • Ungdomshåndball med fokus på utvikling

  • -  Mer fokus på utvikling av spill og spillere enn på lek

  • -  Alle spillere skal føle mestring

  • -  Ros er viktigere enn ris

  • -  Trener kan stille krav til spillere i forhold til oppmøte på trening og kamp. Hvis en spiller

      ikke kan møte på trening eller kamp skal trener varsles så tidlig som mulig

  • -  Alle spillere skal få spilletid. Trener kan i forskjell fra barnehåndball la spillere få

      forskjellig spilletid. Men det bør tilstrebes at spilletiden over en sesong er noenlunde

      jevn. Spilletid er treners ansvar

  • -  Lag i ungdomshåndball bør ha en trener med kompetanse. Styret skal så langt det lar seg

      gjøre sørge for at lag i ungdomshåndball har kompetente trenere, evt styrke trenere med kurs.

    

   12-13 år:

    

  • -  Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter som finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for enkeltspillere

  • -  Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet

  • -  Videreføre lekbetont småspill som skal styrke samspill og

       samhandling

    

   14-15 år:

    

  • -  Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening – finter og skudd men ved økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse – treffe riktige valg i gitte situasjoner

  • -  Grunnleggende fysisk ressurstrening gis økt vekt:

  • -  Generell og spesiell utholdenhet

  • -  Generell og spesiell styrketrening

  • -  Mental trening, få frem evnen til å være ”best når det gjelder”

  • -  Automatisering av teknikk

                          Forslag til øvelser finnes på www.handball.no

 

 

 • Teknikkmerke


  En måte å motivere spillere til mer individuell teknisk trening er teknikkmerkeprøver. De fokuserer på viktigheten av å trene på detaljer. 
  Det er lagt vekt på sentrale teknikker fra håndballspillet som er viktige å beherske. Disse teknikkene bør også prioriteres i håndballtreningen. Alle prøvene er laget slik at de gode teknikerne favoriseres, men ingen prøver er så vanskelige at bare et fåtall klarer dem.

  Les mer på www.handball.no/regioner/region-ost/utvikling/handballtrening/teknikkmerket/

   

 • Trygghet i ungdomshåndball

  • -  Spillerne skal vite at de er velkomne, ingen holdes utenfor fellesskapet

  • -  0-tolleranse for mobbing

  • -  Alle spillere trenger oppmerksomhet, alle må bli sett

 • Fair Play

  • -  Vise toleranse overfor medspillere og motspillere

  • -  Opptre med respekt overfor hverandre på trening, kamp og utenfor banen

                       -  Være med å bygge opp andre med positive tilbakemeldinger

 

        Fair Play handler til syvende og sist om toleranse, respekt, likeverd og menneskeverd

 

 

Senior håndball 16 

Det skal være moro å spille håndball

 

Trener: Helst en trener med trener 2 kurs

Treninger: Minimum 2 ganger i uka

 • Håndball for alle

  • -  Alle som ønsker å spille håndball skal få mulighet – alle spillere er like mye verdt

  • -  Alle spillere skal oppleve å føle mestring

  • -  Det skal legges vekt på det sosiale, alle skal føle seg inkludert i laget sitt

 • Ungdomshåndball med fokus utvikling

  • -  Fokus på utvikling av spill og spillere

  • -  Perfeksjonering av aktiviteter for 14-15 åringer.

  • -  Trener kan stille krav til spillere i forhold til oppmøte på trening og kamp. Hvis en spiller

       ikke kan møte på trening eller kamp skal trener varsles så tidlig som mulig

  • -  Det skal avholdes spillemøter. Treners ansvar og få til det. Minimum 1 spillemøte pr sesong

  • -  Trenerteam og spillere setter mål for sesongen og jobber sammen for dette

  • -  Spilletid er treners ansvar

 

     -  Lag på seniornivå bør ha en trener med kompetanse. Styret skal så langt det lar seg gjøre sørge for at lag på seniornivå har kompetente trenere, evt styrke trenere med kurs

 

        • Trygghet

  • -  Spillerne skal vite at de er velkomne, ingen holdes utenfor fellesskapet

  • -  0-tolleranse for mobbing

  • -  Alle spillere trenger oppmerksomhet, alle må bli sett.

        • Fair play

                      -  Vise toleranse overfor medspillere og motspillere.

                      -  Opptre med respekt overfor hverandre på trening, kamp og utenfor banen

                      -  Være med å bygge opp andre med positive tilbakemeldinger

 

           Fair Play handler til syvende og sist om toleranse, respekt, likeverd og menneskeverd

 

6. Spillerutvikling

Kriterier for hvem som velges ut.

Spillerutviklingstiltakene (SPU) er alt fra et breddetilbud til et treningsmiljø for de beste. I aldersgruppen 6–10 år har ikke regionen noe spillerutviklingstiltak, men et spilltilbud som er tilrettelagt for de yngste. Regionen har utarbeidet et utviklingsløp for spillere fra klassen 11 år og opp til 17 år. Region ønsker å øke kompetansen på trenere i vår region fordi de tror at dette vil bidra til at læringsmiljøet rundt spiller blir best mulig. Derfor starter man allerede med trener- og spillerutvikling i vår region i 11- årsklassen, hvor det skal spilles utgruppert forsvar i andre omgang. Regionen legger ingen føringer for valg av forsvarsformasjon i første omgang. Det settes opp kurs i dette emnet som klubbtrenere kan melde seg på. Videre har man Temaserien fra 12-14 år som via workshop tar trenere igjennom ulike faser av håndballspillet. I etterkant av samlingen veileder trenere laget sitt i de ulike temaene ut i fra hva som er rundens tema. Etter et par uker med trening møtes lagene for temaspill med gitte føringer fra regionen. 

SPU 13 år skal være en arena for mestring og utvikling for de spillerne som viser treningsvilje og er motivert for å tilegne seg håndballkunnskap og forbedre egne prestasjoner. SPU skal være et inspirerende miljø, hvor vi ønsker at motiverte spiller blir kjent med spillere fra klubber i nærheten i samme årsklasse – noe som gir inspirasjon.

Leder i håndballen og klubbtrener bes om å melde inn spillere fra sitt lag som han/hun mener oppfyller flere av følgende punkter:

• Spillerne må besitte grunnleggende ferdigheter når det gjelder kast og mottak
• Er motivert til å trene utover eget lag
• Er ekstra treningsvillige med gode holdninger til trening og viser «stå-på-vilje»
• Viser spilleforståelse
• Har spennende fysiske forutsetninger (eks. høyde, spenst, hurtighet, koordinasjon, etc.)

• Viser gode individuelle ferdigheter (eks. taktisk forståelse, mentale ferdigheter, kast- og mottaksferdigheter, etc.)

• Har spisskompetanse (eks. duellspill 1 mot 1, forsvarsferdigheter, skudd, finter, etc.) • Venstrehendte spillere fremfor spillplass

• Viser håndballinteresse og har stor vinnervilje

 

SPU 14 år skal være en arena for spillere med treningstalent og som innehar gode ferdigheter. Spillerne vil trene i et annet miljø enn det de gjør ellers i hverdagen og de får trene og bli kjent med spillere fra andre klubber.

Leder i håndballen og klubbtrener bes melde inn spillere fra sitt lag som han/hun mener oppfyller ett eller flere av følgende punkter:

• Er motivert til å trene utover eget lag

• Er ekstra treningsvillige med gode holdninger til trening og viser «stå-på-vilje»

• Viser spilleforståelse og lyst til å vinne

• Har spennende fysiske forutsetninger (eks. høyde, spenst, hurtighet, koordinasjon, etc.)

• Viser gode individuelle ferdigheter (eks. taktisk forståelse, mentale ferdigheter, kast- og mottaksferdigheter, etc.)

• Har spisskompetanse (eks. duellspill 1 mot 1, forsvarsferdigheter, skudd, finter, etc.)

• Jenter som er 1.75 høy og venstrehendt, samt gutter som er 1.80 høy og venstrehendt skal vektlegges fremfor spillplass

Hvor mange spillere man kan melde på til SPU kommer an på hvor mange spillere det er på laget i klubben. Dette er kvotebestemt av Regionen.

 

Organisering av lagene

Borgen håndball må tilstrebe seg å ha et tilbud til alle som ønsker det. Alle 7’er lagene kan ha et maks antall opp til 14 for å melde på 1 lag i serien. Er stallen større enn 14 vurderes 2 lag i serien. Dette er veiledende og bestemmelsen tas i samråd mellom trener og lagleder, foreldre og styret. Det ideelle er 2 trenere pr lag, men her må det også vurderes fra lag til lag og hva som er til rådighet. Vi er avhengig av foreldre som trår til i trener-/lagerrollen, i hvert fall i de yngste klassene. Styret hjelper til så langt de klarer med å skaffe trenere.

Det er ønskelig at spillere i lavere aldersgrupper holdes i sitt eget lagmiljø lengst mulig.

Hospitering – spillere som i tillegg til sitt eget lag spiller på et lag i en høyere årsklasse. Spilleren prioriterer først og fremst sitt eget lag, deretter det hospiterende laget. Lagene legger til rette for spillere som hospiterer for å skape best mulig utviklingsmulighet for disse. Samarbeid mellom lagene, spilleren, foreldre/foresatte og klubben er viktig. Føringer for hospitering er satt av klubben og styres ikke av den enkelte trener. Spillere kan også gjerne hospiterer på treninger til laget over uten at de spiller kamper. Trenerne kommuniserer seg imellom og med sitt lags spiller(ere) når hospitering er aktuelt og hvordan. Det er også viktig med åpenhet rundt hospitering til de andre spillerne på laget. Det viktigste trenere og klubben kan gjøre for å skape god spillerutvikling er å sikre at spillerne synes det er gøy å trene og at de opplever mestring.

Vi spiller håndball for å ha det gøy sammen og for å lære oss og konkurrere sammen i et lag. Det er gøy å vinne kamper og det skaper samhold, men det er viktig å ha godt samhold også når vi taper. Spillerne skal ha respekt for både med- og motspillere, trenere, ledere og dommere. Riktige holdninger og innstilling må dyrkes fra de yngste til de eldste, hvor foreldre er viktige forbilder og rolle modeller.

 

7. Generelt for trenere og lagledere

 

 • -  Gjennomføre mål i henhold til sportsplan for de respektive målgrupper.

 • -  Spillerne står i fokus, deretter klubben, laget og treneren

 • -  Ferdighetsmerke/teknikkmerke kan tas av de yngste lagene (ikke krav)

 • -  Trenere oppfordres til å søke sammen og utveksle erfaring. Det er viktig at vi kjenner til hverandres spillere og ledere.

 • -  Trenere og lagledere må oppmuntre utøverne til å trene alternativt. F.eks basistrening o.l

 • -  Informasjon om treningsopplegg for barnehåndball: www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/

   

  Trenere

   Som trener forplikter jeg meg til å:

 • -  Ha en god sportslig ånd

 • -  Instruere etter beste evne

 • -  Ha klar målsetning, i samråd med spillerne

 • -  Holde disiplin i laget

 • -  Holde fortroligheten, mellom meg og den enkelte spiller, og mellom meg og lagleder. Se vedlegg om taushetsplikt.

 • -  Følge lover og regler som gjelder for Borgen IL, Norges Håndballforbund og Norges Idrettsforbund

    Som trener er jeg ansvarlig for å:

 • -  Møte godt forberedt til treningene, unngå dødtid og holde spillerne i aktivitet

 • -  Møte i god tid før trening og kamper

 • -  Lede og undervise i praksis og teori etter håndballspillets regler

 • -  Holde spillermøte ved behov

 • -  Ta ut lag til kamper i serie, cup og turneringer

 • -  Lede laget i kamper og turneringer

 • -  Sammen med oppmann/lagleder sørge for at laget har det nødvendige utstyret for effektiv trening

 • -  Sammen med oppmann/lagleder er man ansvarlig for et godt sosialt og sportslig miljø i laget.

 • -  Sammen med oppmann/lagleder skrive årsrapport om lagets presentasjon og fremgang i sesongen.

               Lagledere

 • -  Som lagleder er jeg ansvarlig for å:

 • -  Ha en god sportslig ånd

 • -  Møte på kamper/turneringer og fylle ut kamprapport

 • -  Være bindeledd mellom styret og foreldrene

 • -  Holde fortroligheten, mellom meg og den enkelte spiller, og mellom meg og

  trener/hjelpetrener. Se vedlegg om taushetsplikt.

 • -  Fordele pålagte dugnader til foreldrene på laget

 • -  Sammen med trener sørge for at laget har det nødvendige utstyret for effektiv trening

 • -  Sammen med trener er man ansvarlig for et godt sosialt og sportslig miljø i laget.

 • -  Sammen med trener skrive årsrapport om lagets presentasjon og fremgang i sesongen.

   

8. Foreldre

 

Foreldre/foresatte har ansvar for:

 • -  At ungene kommer på trening/kamp til rett tid, og at de blir hentet etterpå.

 • -  At ungene har med seg det utstyret de trenger til trening/kamp.

 • -  At ungene har fått i seg sunn mat i passelig mengde før trening/kamp.

 • -  Å stille opp på de dugnadene klubben pålegger.

 • -  Å følge med på kampoppsettet slik at dere vet når det er kamp. Last ned håndball-app.

 

Det er ønskelig at foreldre møter opp på kamper som heiagjeng. Det er også veldig positivt at foreldre tar seg tid til å se litt på treningene innimellom. Kanskje komme et kvarter før treningen er ferdig for å se litt, eller sitte et kvarter ut i treningen og se før man reiser. Ungene liker det. Det er viktig å styrke det sosiale samholdet i laget, også utenfor banen. Det er ønskelig at 2 fra foreldregruppa på hvert lag tar ansvar for å organisere et par sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. En aktivitet på høsten og en på våren. Disse velges på et foreldremøte eller lagleder peker ut 2 foreldre pr sesong.

 

Foreldrevettregler

 

 • -  Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det

 • -  Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen

 • -  Gi oppmuntring i både medgang og motgang

 • -  Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap

 • -  Støtt dommeren

 • -  Respekter lagleders bruk av spillere

 • -  Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp

 • -  Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du

Kalender

Oktober
MTOTFLS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket