Styret Ski og Sykkel

Styret i Ski og Sykkelgruppa
Funksjon Navn E-post Mpbil
Leder Pål-Viggo Kristiansen palviggo@hotmail.no 90111768
Nestleder Aleksander Moen   93497660
Prosjektleder / Styremedlem Kenneth Mathisen  kennethmathisen1978@gmail.com 96092021
Styremedlem Eivind Simensen   99580045
Styremedlem Fredrik Ringstad  fredrik@ringstadbygg.no 92099921